هیزُم (هیمه یا چوب خشک) به چوب‌ها و الوارهایی گفته می‌شود که به منظور سوزاندن برای تولید گرما یا آشپزی به کار می‌رود. از هیزم گاهی برای گرداندن موتور بخار (برای نمونه در لوکوموتیوها) نیز بهره می‌گیرند. استفاده از هیزم به عنوان سوخت برای گرمای خانه‌ها به قدمت خود تمدن است

نمایش دادن همه 3 نتیجه

نمایش 9 24 36
هیزُم (هیمه یا چوب خشک) به چوب‌ها و الوارهایی گفته می‌شود که به منظور سوزاندن برای تولید گرما یا آشپزی به کار می‌رود. از هیزم گاهی برای گرداندن موتور بخار (برای نمونه در لوکوموتیوها) نیز بهره می‌گیرند. استفاده از هیزم به عنوان سوخت برای گرمای خانه‌ها به قدمت خود تمدن است