کاربرد پنکه سقفیاز آنجایی که فن‌های سقفی دما و رطوبت هوا را تغییر نمی‌دهند، بلکه آن را به اطراف منتقل می‌کنند، می‌توانند هم به گرمایش و هم به سرمایش فضا کمک کنند. به همین دلیل، پنکه‌های سقفی اغلب به عنوان سیستم‌های تهویه مطبوع کم مصرف، خنک کننده غیرفعال یا سیستم‌های تهویه طبیعی در ساختمان‌ها در نظر گرفته 

نمایش یک نتیجه

نمایش 9 24 36
کاربرد پنکه سقفیاز آنجایی که فن‌های سقفی دما و رطوبت هوا را تغییر نمی‌دهند، بلکه آن را به اطراف منتقل می‌کنند، می‌توانند هم به گرمایش و هم به سرمایش فضا کمک کنند. به همین دلیل، پنکه‌های سقفی اغلب به عنوان سیستم‌های تهویه مطبوع کم مصرف، خنک کننده غیرفعال یا سیستم‌های تهویه طبیعی در ساختمان‌ها در نظر گرفته