آیینه دکوری : استفاده از آینه‌های دکوراتیو در فضای داخلی ساختمان، نور را بازتاب داده و فضا را بزرگ‌‌تر نشان می‌‌دهد. نصب آینه روی سقف مناسب برای مرتفع نشان دادن دیوارها موثر است. برای مخفی کردن و مشخص نشدن انباری و کمدها از آینه دکوراتیو استفاده می‌شود.

هیچ محصولی یافت نشد.